Puds Syds Persondatapolitik

 

Hvad er det?

Hos Puds Syd er privatlivets fred et alvorligt spørgsmål, og vi er forpligtet til at beskytte den.

I overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR”) forklarer denne politik, hvornår, hvorfor og hvordan virksomheden reguleres af denne forordning:

 • indsamling af personlige data om enkeltpersoner;
 • brug af denne information;
 • videregivelse af denne type data til andre, når dette er nødvendigt og under visse forhold;
 • overholde sikkerhed og fortrolighed hvad angår disse personlige data.

 

Hvilke er ændringer af Politikken

Denne politik kan udvikle sig med tiden, så kontrollér venligst datoen på denne side for at sikre dig, at du har den nyeste version.

Denne politik blev senest opdateret den 1. juni 2018.

 

Hvem vi er

Puds Nord er et nordjysk firma der varetager rengøring og vinduespudsning for private og erhverv.

 

Hvordan og hvilken personlig information indsamles

Vi indsamler og behandler eventuelt følgende personlige data:

 • Personlige data, du giver til os: dette er information om dig, som du giver os, helt frivilligt, ved at indtaste information via:
  • en af vore hjemmesider;
  • sociale medieplatforme;
  • korrespondance med os pr. telefon, e-mail eller andet.

Eksempel: det indbefatter information, der blev afgivet på tidspunktet for udfyldelse af kontaktformular på vores hjemmeside, forespørgsel om yderligere services, eller lign.

De informationer, du giver os, kan vedrøre din identifikation, som f.eks. dit navn, din adresse, din e-mail-adresse og dit telefonnummer, eller forespørgselsoplysninger, og kan indeholde oversigter over enhver korrespondance og svar på eventuelle undersøgelser.

 • Personlige data, vi indsamler om dig: Vi indsamler eventuelt følgende information automatisk:
  • teknisk information, automatisk indsamlet, herunder anonyme data indsamlet af hosting-serveren til statistiske formål, internetprotokol (IP)-adressen, der bruges til at forbinde din computer eller enhed til internettet, browsertype og -version, tidszoneindstilling, browser-plugin-typer og -versioner, operativsystem og -platform. Se venligst cookies for yderligere information;
  • eventuelle personlige data, du tillader kan deles, og som er en del af din offentlige profil eller tredjeparts sociale netværk.

De øvrige bestemmelser i denne politik gælder også for alle personlige data, vi indhenter fra disse kilder.

 

Hvorfor og hvordan bruger vi dine personlige data

Vi behandler dine personlige data lovligt med:

 • det formål at styre vore kunde-/potentiel kunde forhold; især når dine ordrer behandles, reagere på dine forespørgsler eller ved evt at sende dig nyheder og information om vore services eller vore initiativer, der kunne vække din interesse;
 • ethvert andet specifikt formål, der er angivet på tidspunktet for indsamlingen af informationen.

Vi bruger og behandler eventuelt dine personlige data hovedsageligt:

 • hvis du frivilligt og udtrykkeligt har givet samtykkeog til specifikke, bestemte og legitime formål.

Du kan tilbagekalde dit samtykke til, at vi kan bruge din information ved at kontakte os på et hvilket som helst tidspunkt.

 • hvor det er nødvendigt for os at forfølge vore legitime interessersom forretning, forudsat dine interesser eller dine grundlæggende rettigheder og friheder ikke tilsidesættes, under hensyntagen til dine rimelige forventninger, baseret på dit forhold til os.
  • For eksempel til følgende formål::
   • direkte marketingsaktiviteter (andre end hvor vi er afhængige af dit samtykke) som analyse for at informere om vor marketingstrategi, og for at forbedre og personliggøre din brugeroplevelse;
   • netværks- og informationssikkerhed, så vi kan tage skridt til at beskytte din information mod tab eller beskadigelse, tyveri eller uautoriseret adgang
   • afsløring, forebyggelse og afhjælpning af svigagtige eller andre ulovlige aktiviteter;
 • hvor det er nødvendigt for os at overholde en juridisk forpligtelse, og navnligt:
  • for at bistå en offentlig myndighed eller et strafferetligt undersøgelsesorgan
  • for at identificere dig, når du kontakter os under visse juridiske omstændigheder
  • for at verificere nøjagtigheden af de data, vi opbevarer om dig.
 • hvor det er nødvendigt for opfyldelsen af en kontraktvi har med dig, eller fordi du har bedt os om at tage konkrete skridt, før du indgår en kontrakt. Dette vil omfatte information, som vi behandler for at gøre det muligt for dig at bruge vor hjemmeside og de services, vi leverer gennem den.

 

Hvem kan få eller have adgang til dine personlige data

Gruppevirksomheder

Vi kan dele din information med andre virksomheder i Puds Syd (Puds Nord, Bruhn Nørgaard ApS) til interne, administrative formål eller til marktingsformål i forbindelse med de produkter og/eller services, der supplerer deres eget sortiment af produkter og/eller services, der kan have din interesse.

Vi kan eventuelt også overføre dine personlige data, når vi omdirigerer din forespørgsel til vore kontakter i gruppen, der kan behandle din forespørgsel (for eksempel at løse et problem, du har indberettet til os).

Vore leverandører og serviceudbydere

Vi videregiver eventuelt din information til vore tredjeparts serviceudbydere, agenter, underentreprenører og andre organisationer med det formål at yde services til os eller direkte til dig på vore vegne. Sådanne tredjeparter kan omfatte reklamebureauer, rengøringsfirmaer, vinduespudsere eller andre i servicebranchen, kundetilfredshedsundersøgelser eller andre tredjeparter, der yder services til os og hjælper os med driften af vor forretning og hjemmeside.

Når vi bruger tredjeparts serviceudbydere, videregiver vi kun personlige data, der er nødvendige for at de kan yde deres service, og vi har en kontrakt på plads, der kræver, at de opbevarer din information sikkert og fortroligt, og ikke bruge den til andet end i overensstemmelse med vore specifikke instruktioner.

Tredjeparter, der leverer produkter og services til dig gennem os

Vi arbejder tæt sammen med forskellige tredjeparter for at tilbyde dig en bred vifte af produkter og services, der supplerer dem, vi leverer.

Når du forespørger om eller køber et eller flere af disse produkter eller services gennem os, kan den relevante tredjepart bruge dine oplysninger til at give dig information og udføre deres forpligtelser i forbindelse med eventuelle kontrakter, du har indgået med dem.

Disse tredjeparts produktudbydere kan eventuelt dele din information med os, som vi vil bruge i overensstemmelse med denne politik. I visse tilfælde vil de fungere som kontrol af din information, og derfor anbefaler vi dig at læse deres egen privatlivspolitik.

 

Andre måder vi eventuelt deler dine personlige data

Vi overfører eventuelt dine personlige data:

 • til tredjepart som led i et salg af nogle eller alle vore forretningsmæssige aktiver til tredjepart eller som led i enhver omstrukturering eller omorganisering af forretningen;
 • hvis du har givet samtykke til vidergivelsen;
 • for at håndhæve gældende vilkår for brug for at beskytte vore virksomheders rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom;
 • hvis vi er forpligtet til at oplyse eller dele dem for at overholde enhver juridisk forpligtelse, eller når denne oplysning er påkrævet i henhold til gældende love, retskendelser eller statslige bestemmelser, at opdage eller rapportere en forbrydelse, at håndhæve eller anvende vilkårene i vore kontrakter eller for at beskytte vore besøgende og kundernes rettigheder, ejendom eller sikkerhed;

Vi vil dog altid tage skridt til at sikre, at dine personlige data fortsat er beskyttede.

Hvor vi opbevarer dine personlige data

Din information gemmes enten i vore databaser eller i vore serviceudbyderes databaser.

 

Hvor længe vi opbevarer dine personlige data

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Vi er underlagt Bogføringsloven, som forpligtiger os til at opbevare dine personoplysninger i 5 år.

Vi beholder ikke personlige data i et identificerbart format i længere tid end nødvendigt.

Hvordan med dine rettigheder

Med forbehold for gældende lov og visse undtagelser, begrænsninger eller omstændigheder, kan du have ret:

 • Til at få adgang til dine personlige data;
 • Til at korrigere, ændre og opdatere dine personlige data;
 • Til at slette dine personlige data eller begrænse behandlingen af disse;
 • Til at trække dit samtykke tilbage;
 • Til at gøre indsigelse mod vor brug af dine personlige data til automatiserede beslutninger truffet om dig;
 • Til at bede os om at overføre dine personlige data i en struktureret datafil til dig eller til en anden serviceudbyder, hvis det er teknisk muligt (dataoverførbarhed);
 • Til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed og søge retshjælp.

Disse rettigheder kan udøves ved skriftlig forespørgsel sendt til de kontaktoplysninger, der vil blive givet til dig på datoen for dataindsamlingen. Der vil blive svaret inden for en rimelig tid og i overensstemmelse med gældende regler.

 

Hvordan vi sørger for sikkerhed og fortrolighed, hvad angår dine data

Vort mål er at holde dine data så sikre som muligt til enhver tid. Når vi har modtaget dine personlige data, indfører vi rimelige og passende, tekniske og organisatoriske foranstaltninger og laver kontroller for at forhindre uheldig eller ulovlig destruktion, tab, ændring eller uautoriseret adgang.

Hvordan fungerer cookies


 

Kontakt os

Ret venligst eventuelle spørgsmål om denne politik til vor databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af vore kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis du ønsker at skrive til os, skriv venligst til den adresse, der er angivet på kontaktsiden.

E-mail-adresse til vores databeskyttelsesrådgiver er: info@pudssyd.dk

Puds Syd
Ejstrupvej 4
6000 Kolding
Telefon 70 60 50 39